Trang chủ

[ux_slider bg_color=”rgb(0, 0, 0)”]

[ux_banner height=”100%” slide_effect=”zoom-in” bg=”896″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(35, 35, 35)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”44% 34%”]

[text_box width=”75″ width__sm=”100″ animate=”fadeInUp” parallax=”2″ position_x=”50″ position_y=”50″]

CÂY THÔNG THẬT

GIÁNG SINH THẬT

#Homeforchristmas 2020

Một cách tuyệt vời để có một mùa Giáng Sinh ấm áp và huyền diệu không thể nào quên.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” slide_effect=”zoom-in” bg=”801″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(35, 35, 35)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”52% 49%”]

[text_box width=”74″ width__sm=”100″ animate=”fadeInLeft” parallax=”2″ position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

Keep Christmas

& stay home

Together, let’s #keepchristmas & #stayhome.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” slide_effect=”zoom-in” bg=”897″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(35, 35, 35)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”44% 34%”]

[text_box width=”77″ width__sm=”100″ animate=”fadeInLeft” parallax=”2″ position_x=”90″ position_y=”70″ text_align=”left”]

home for christmas

giáng sinh cùng gia đình

Ở nhà tổ chức Giáng Sinh cùng gia đình với Cây Thông Thật.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” slide_effect=”zoom-in” bg=”798″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(35, 35, 35)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”44% 34%”]

[text_box width__sm=”100″ animate=”fadeInLeft” parallax=”2″ position_x=”90″ position_y=”70″ text_align=”left”]

CÂY THÔNG THẬT

GIÁNG SINH THẬT

Một cách tuyệt vời để có một mùa Giáng Sinh ấm áp và huyền diệu không thể nào quên.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”126px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”807″ img_width=”42″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(143, 143, 143)” margin=”px px px px”]

Miễn phí vận chuyển

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”806″ img_width=”42″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(143, 143, 143)” margin=”px px px px”]

Miễn phí lắp đặt

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInUp”]

[featured_box img=”805″ img_width=”42″ pos=”left” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(143, 143, 143)” margin=”px px px px”]

Quà tặng Giáng Sinh

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”Cây thông thật – Home For Christmas” color=”rgb(54, 187, 81)” margin_top=”29px” margin_bottom=”42px”]

[ux_products type=”row” animate=”bounceInRight”]

[title style=”center” text=”Tin tức” color=”rgb(54, 187, 81)” margin_top=”87px” margin_bottom=”56px”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ depth=”2″ cat=”71″ title_style=”uppercase” badge_style=”square” excerpt_length=”40″ image_height=”300px”]

[/section]
[title style=”center” text=”Visit our instagram” color=”rgb(189, 65, 65)” size=”79″]

[ux_instagram_feed username=”caythongthat” type=”slider” width=”full-width” columns=”6″]